Claim Information

Motor Claim Information

 

 अनुूसूची  ५  ( दफा २८ (ग) सँग सम्बन्धित )  बीमित सवारी साधन दुर्घटना परेको अवस्थामा सवारीधनीले पालना गर्नुपर्ने तथा जानकारी राख्नुपर्ने कुराहरु:

 

१. वीमित सवारी साधनको दुर्घटना भएपश्चात यथाशिघ्र चाँडो (७ दिनभित्रमा) दुर्घटनाको बारेमा यथार्थ विवरण बीमकलाई सूचित गरी सोको प्रमाण बीमितले आफुसँग सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
२. दुर्घटनाको सूचना दिनासाथ सम्बन्धित बीमकबाट दावी प्रकृयाको लागि आवश्यकपर्ने कागजातको सूची लिई सोहीबमोजिम कागजात बीमकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३. दावीकर्तासँग माग गरिएका कागजातहरुदाबीको जानकारिका मितिले ६० दिनसम्म पनि प्राप्त नभएमा ३० दिनको म्याद दिई पुस्न ताकिता पठाइनेछ । सो अवधि भित्रपनि आवश्यक कागजातहरु पेश नगरेमा दावीको फाइल बन्द गर्न सकिनेछ ।
४. दुर्घटनामा क्षति भएका सामानहरुको बिक्रेता तथा मरमतकर्ता एब्ल्रख्ब्त् मा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
५. तेश्रो पक्ष दायित्वबापतको चौपायाको मूल्याङ्कनमा विविधता हुनेहुँदा स्थानीय निकायको मुल्याङ्कन र चलनचल्तीको मूल्यलाई समेत विचार गरी बीमकले औचित्यको आधारमा दावी भुक्तानीको निर्णय गर्नेछ ।
६. बीमित सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री तथा भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार भएका कारणले दुर्घटना हुन गएको प्रमाणित भएमा सो दुर्घटनाको क्षति बीमकले ब्यहार्ने छैन ।
७. तेश्रो पक्ष दावीसम्बन्धमा बीमालेखमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
८. तेश्रो पक्ष मृत्यु दावीसँग सम्बन्धित कागजातहरुको प्रतिलिपि पेश गर्दा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गराईएको हुनु पर्नेछ ।
९. तेश्रो पक्ष औषधी उपचार दायित्वसम्बन्धी कागजातहरु, बिलहरु तथा प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा सक्कलै र अन्य कागजात आवश्यकता हेरी रुजू गरी दावी फछ्र्याैट गरिनेछ ।
१०. काठमाडौं उपत्यकाभित्र हराएका सवारी साधनको हकमा चोरी नियन्त्रण र खोजतलासको अख्तियारी प्राप्त महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको हकमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रतिवेदनलाई मात्र मान्यता दिईनेछ ।

Top