यस बीमा को उद्देश्य डाक्टर चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दा जब मृत्यु वा रोगी अन्य घाटा लागि क्षतिपूर्ति डाक्टर सुरक्षित छ । अनि यो बीमा अन्य उद्देश्य , रोगी मृत्यु मामला मा क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायहरूलाई सुरक्षित छ अस्पताल , नर्सिङ होममा को भाग मा सेवा मा गल्ती वा दुर्घटना फलस्वरूप अंग वा अंगहरु वा अन्य क्षति को हानि देखि पीडित , polyclinics वा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायहरूलाई चिकित्सा सेवा प्रदान।