यस योजना अन्तर्गत , बीमा ( व्यापक र तेस्रो पार्टी दायित्व ) को दुई प्रकार अर्थात वाहन को तीन प्रकार , दिइन्छ । ठूलो , प्रकाश र दुई – व्हीलर । दुर्घटना को सम्भावना वृद्धि निरन्तर छ , यो बीमा सहायक हुन बाहिर खडा छ।