यस बीमा मा , कुनै पनि संस्था वा कार्यालय र आफ्नो परिवारका कार्यरत जनाको उपचारका परिणामबाट खर्च लागि ढाकेका छन् । यात्रा समयमा रोग पनि यस बीमा नीति अन्तर्गत अँगाले छ ।